Pros and Cons © Christian Geisnæs
Pros and Cons © Christian Geisnæs
Ditte & Louise © Christian Geisnæs
Ditte & Louise © Manuel Claro
Ditte & Louise © Rolf Konow
Hånd i hånd © Casper Rudolf Emil Kjeldsen
Pros and Cons © Christian Geisnæs
Happy Ending © Rolf Konow
Dette er vand © Teater Katapult
The Team II © Nordisk Film
That Time of Year © Klaus Vedfeldt
Pros and Cons © Christian Geisnæs