Ditte & Louise © Manuel Claro
Friheden © Christian Geisnæs
Ditte & Louise © Christian Geisnæs
Friheden © Christian Geisnæs
Mord uden grænser II © Nordisk Film
Dette er vand © Teater Katapult
Happy Ending © Rolf Konow
Hånd i hånd © Casper Rudolf Emil Kjeldsen
Friheden © Christian Geisnæs
Friheden © Christian Geisnæs
Den tid på året © Klaus Vedfeldt
Ditte & Louise © Rolf Konow