Hånd i hånd © Casper Rudolf Emil Kjeldsen
Friheden © Christian Geisnæs
Mord uden grænser II © Nordisk Film
Den tid på året © Klaus Vedfeldt
Friheden © Christian Geisnæs
Happy Ending © Rolf Konow
Friheden © Christian Geisnæs
Friheden © Christian Geisnæs
Ditte & Louise © Christian Geisnæs
Ditte & Louise © Rolf Konow
Ditte & Louise © Manuel Claro
Dette er vand © Teater Katapult